Ridskola våren 2019

Regelbundenhet & utbildade instruktörer 

Maria Ignerus - utbildad 3 årig hippolog utbildning på Wången
Uppskattad ridinstruktör på alla nivåer.

Jamila Berg - Erfarenhet, tävlingsmeriterad och kunnig.