Klicka på hästen för mer information
 

Thor från Väsby Stuteri f- 10
Aðall vom Forstwald f-13
Ungfrú Ástrós frá Blönduósi F-03
Nestor frá Kjarnholtum I f-05
Hraundís från Eke Skattegård f-09
Stella från Kungsbryggan f-12
Dís från Snäckeholm f-13