Klicka på hästen för mer information

Pris kategorier
A 10-30.000:-
B 40-60.000:-
C 70-100.000:-
D 110-150.000
E 160-200.000:-
F 220-300.000:-
G 310-400.000:-
H över 500.000:-

Þengill från Sörgårdensängar f-08
Reyfur från Kungsbryggan f-12
Gammur från Släterne f-13
Lensa frá Grafarkoti f-07
Hermann frá Litlu-Brekku f-09
Beisla från Avaheden f- 16